Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)


MUSEUM AAN DE GRENS  
" 'T KASKE " 


HOME
MUSEUM
THEMA'S
't KASKE
GROEPEN
CONTACT

Gelijkvloers

Placeholder Picture

In de audio visuele ruimte kunt u onder het genot van een drankje oude film- en geluidsfragmenten zien en beluisteren of u verliezen in oude foto albums

Op het gelijkvloers hebben wij wisselende tentoonstellingen, meestal rond een specifiek thema,. Momenteel is het thema ZORG.
De laatste honderd jaar zien we een geleidelijke verschuiving van religieuze naar gemeentelijke en/of overheidszorginstellingen, Aan de hand van unieke documenten, afbeeldingen en foto's van Ravels zorginstellingen en zorgverleners kunt u een ries maken door onze zorggeschiedenis.
Deze tentoonstelling is aangevuld met werk van collectief MOOS met als thema B URN. verwijzend naar onze prehistorische grafheuvels met haar urnen. In ons museum kunt u een prachtige en uitzonderlijke confrontatie zien tussen prehistorische urnen en hedendaagse urnen van uitvaartzorg Schillebeeckx en kunstenares Mirna van den Meydenberg.

1e Verdiep

Placeholder Picture


De eerste verdieping is gewijd aan de bijzondere ligging van onze gemeente aan de grens. We zien er grenspalen en de attributen van de eeuwige strijd tussen de douane en de smokkelaars .
Tevens is plaats ingeruimd voor de archeologische vondsten in de gemeente Ravels, waarvan sommigen dateren uit de prehistorie.
Bijzonder is de "fietsklok" die in de hal tegenover de oude hoofdingang staat..

2e Verdiep

Placeholder Picture

Op de zolder besteden we aandacht aan de bijzonderheden van de dorpen die nu samen de gemeente Ravels vormen. We blikken onder andere terug op de steenfabrieken in Ravels, het station van Weelde Statie en stellen er voorwerpen ten toon die deel uit maakten van het maatschappelijk en economisch  leven in de 19e en 20ste eeuw